ทัวร์นิวซีแลนด์ พบ 76 ช่วงวันเดินทาง จาก 17 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

PROMOTION NORTH ISLAND 6D4N

ทัวร์โค๊ด GLHM180040
ชมเมือง , แฮมิลตัน , โรโตรัว , เรนโบว์ สปริง , อโกรโดม , เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) , ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
อาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
ถนนควีนสตรีทมอลล์ , NEW MARKET , VICTORIA MARKET
การเดินทาง
9 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
เริ่ม 59,900 / Thai Airways (6 วัน 4 คืน)
ดูรายละเอียด

PROMOTION NORTH ISLAND 6D4N

ทัวร์โค๊ด GLHM180034
ชมเมืองแฮมิลตัน , โรโตรัว , เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) , ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
อาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
NEW MARKET , VICTORIA MARKET
การเดินทาง
21 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
เริ่ม 64,900 / Thai Airways (6 วัน 4 คืน)
ดูรายละเอียด

SOUTH ISLAND [TSS] 6D4N

ทัวร์โค๊ด GLHM180030
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อปสเตอร์
การเดินทาง
22 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
เริ่ม 73,800 / Singapore Airlines (6 วัน 4 คืน)
ดูรายละเอียด

PROMOTION SOUTH ISLAND [TSS] 6D4N

ทัวร์โค๊ด GLHM180035
ไคร้สท์เชิร์ช , แอชเบอร์ตัน , ทะเลสาบเทคาโป , ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ , ควีนส์ทาวน์ , ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ , ชมการเล่นเรือเร็ว ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู , วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อปสเตอร์
การเดินทาง
21 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
4 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
เริ่ม 74,900 / Thai Airways (6 วัน 4 คืน)
ดูรายละเอียด

SOUTH ISLAND [TSS-AKA] 7D5N

ทัวร์โค๊ด GLHM180031
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ - ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม
เมนูพิเศษ กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
การเดินทาง
26 ส.ค. 61 - 1 ก.ย. 61
2 ก.ย. 61 - 8 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
เริ่ม 78,900 / Thai Airways (7 วัน 5 คืน)
ดูรายละเอียด

PROMOTION SOUTH ISLAND [TSS] 6D4N

ทัวร์โค๊ด GLHM180041
ไคร้สท์เชิร์ช , แอชเบอร์ตัน , ทะเลสาบเทคาโป , ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ , ควีนส์ทาวน์ , ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ , ชมการเล่นเรือเร็ว ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู , วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
พิเศษ! เมนูกุ้งล็อปสเตอร์
การเดินทาง
9 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
เริ่ม 80,900 / Thai Airways (6 วัน 4 คืน)
ดูรายละเอียด

SOUTH ISLAND [MFM-FOX] 7D5N

ทัวร์โค๊ด GLHM180032
ไคร้สท์เชิร์ช , เมืองฟร้านซ์โจเซฟ , รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ทะเลสาบเทคาโป , ทะเลสาบพูคากิ , ควีนส์ทาวน์ ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ , ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง , เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์
การเดินทาง
26 ส.ค. 61 - 1 ก.ย. 61
2 ก.ย. 61 - 8 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
เริ่ม 81,900 / Thai Airways (7 วัน 5 คืน)
ดูรายละเอียด

SOUTH ISLAND [TSS-AKA] 7D5N

ทัวร์โค๊ด GLHM180037
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ - ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม
เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
การเดินทาง
7 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
4 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
4 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
เริ่ม 85,900 / Thai Airways (7 วัน 5 คืน)
ดูรายละเอียด

SOUTH ISLAND [MFM-FOX-KAI] 8D6N

ทัวร์โค๊ด GLHM180033
ไคร้สท์เชิร์ช , เมืองฟร้านซ์โจเซฟ , รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ทะเลสาบเทคาโป , ทะเลสาบพูคากิ , ควีนส์ทาวน์ , อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ , ไคคูร่า , ล่องเรือชมปลาวาฬ
เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง , เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์
การเดินทาง
26 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
9 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
เริ่ม 90,900 / Thai Airways (8 วัน 6 คืน)
ดูรายละเอียด

SOUTH ISLAND [MFM-FOX] 7D5N

ทัวร์โค๊ด GLHM180038
ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง , เมนูพิเศษ!กุ้งล็อบสเตอร์
การเดินทาง
7 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
4 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
4 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
เริ่ม 91,900 / Thai Airways (7 วัน 5 คืน)
ดูรายละเอียด