ทัวร์นิวซีแลนด์ พบ 14 ช่วงวันเดินทาง จาก 12 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

PROMOTION NORTH ISLAND 6D4N

ทัวร์โค๊ด GLHM170018
ชมเมือง - แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
NEW MARKET , VICTORIA MARKET
4 ดาว
การเดินทาง
20 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
เริ่ม 54,000 / Thai Airways (6 วัน 4 คืน)
ดูรายละเอียด

PROMOTION NORTH ISLAND (WAITOMO) 6D4N

ทัวร์โค๊ด GLHM170019
ชมเมือง - แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
NEW MARKET , VICTORIA MARKET
4 ดาว
การเดินทาง
20 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
เริ่ม 56,000 / Thai Airways (6 วัน 4 คืน)
ดูรายละเอียด

PROMOTION NORTH ISLAND 6D4N (SONGKRAN)

ทัวร์โค๊ด GLHM170041
ชมเมือง - แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
ถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET
4 ดาว
การเดินทาง
11 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
เริ่ม 64,900 / Thai Airways (6 วัน 4 คืน)
ดูรายละเอียด

PROMOTION NORTH ISLAND 6D4N (SONGKRAN)

ทัวร์โค๊ด GLHM170042
ชมเมือง - แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
ถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET
4 ดาว
การเดินทาง
11 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
เริ่ม 66,900 / Thai Airways (6 วัน 4 คืน)
ดูรายละเอียด

SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (SONGKRAN)

ทัวร์โค๊ด GLHM170037
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม
เมนูกุ้งล็อบส์เตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
เมืองแอชเบอร์ตัน, เมืองควีนส์ทาวน์, เมืองครอมเวลล์
4 ดาว
การเดินทาง
11 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
เริ่ม 88,500 / Thai Airways (7 วัน 5 คืน)
ดูรายละเอียด

SOUTH ISLAND MFM+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (SONGKRAN)

ทัวร์โค๊ด GLHM170038
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ - ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม
เมนูกุ้งล็อบส์เตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง, รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์
เมืองแอชเบอร์ตัน, เมืองควีนส์ทาวน์, เมืองครอมเวลล์
4 ดาว
การเดินทาง
11 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
เริ่ม 90,500 / Thai Airways (7 วัน 5 คืน)
ดูรายละเอียด

SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 DAYS 5 NIGHTS (SONGKRAN)

ทัวร์โค๊ด GLHM170039
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ – ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
เมนู เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง, อาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค, อาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ดซาวด์
เมืองแอชเบอร์ตัน, เมืองควีนส์ทาวน์, เมืองครอมเวลล์
4 ดาว
การเดินทาง
11 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
เริ่ม 96,500 / Thai Airways (7 วัน 5 คืน)
ดูรายละเอียด

SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 DAYS 5 NIGHTS (SONGKRAN)

ทัวร์โค๊ด GLHM170040
ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง, อาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค, อาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์
เมืองควีนส์ทาวน์
4 ดาว
การเดินทาง
11 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
เริ่ม 97,500 / Thai Airways (7 วัน 5 คืน)
ดูรายละเอียด

NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI] 9D 7N (SONGKRAN)

ทัวร์โค๊ด GLHM170034
โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - เวลลิงตัน ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต่ - ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬ ณ ไคคูร่า ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
เมนูกุ้งล็อบส์เตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
ช้อปปิ้งในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET
4 ดาว
การเดินทาง
8 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
เริ่ม 113,500 / Thai Airways (9 วัน 7 คืน)
ดูรายละเอียด

NORTH & SOUTH ISLAND [MFM - KAI] 9D 7N (SONGKRAN)

ทัวร์โค๊ด GLHM170036
ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ เทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ + ล่องเรือดูปลาวาฬ ณ ไคคูร่า โรโตรัว – อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง
เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค
ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกมากมายที่แอชเบอร์ตัน
4 ดาว
การเดินทาง
8 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
เริ่ม 118,900 / Thai Airways (9 วัน 7 คืน)
ดูรายละเอียด