HOKKAIDO – ENJOY SNOW FREEDAY

Hilights Duration Airline Price
สนุกสนานถาดเลื่อนหิมะ ณ บริเวณลานสกีแห่งเขาอะซาฮิดาเกะที่สูงที่สุดของเกาะฮอกไกโด 6D4N TG 57,900 บาท
วันที่
1

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.            : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน

23.45 น.            : เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG670 (ใช้เวลาในการเดินทาง 6.45 ช.ม.)

วันที่
2

วันที่สอง : สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกาย พาร์ค – พิพิธภัณฑ์แซลม่อน – ไอซ์ พาวิลเลี่ยน

08.30 น.            : ถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว

พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน หรือ พิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ :

จะเป็นอาคารขนาด3ชั้น มีพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้น5,500ตรม ใช้งบประมาณในการก่อสร้างราว 1.8-2 พันล้านเยน หรือประมาณ 720–800 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนแสดงผลงานทั้งสิ้น 5 หมื่นชิ้น ซึ่งรวมถึงภาพร่างผลงานต้นฉบับพร้อมกับโต๊ะทำงาน และอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานอีกจำนวนมากที่ฟูจิโอะใช้จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี 2539

อะควาเรียมแซลมอน (Chitose Salmon Aquarium) :

เป็นสถานที่จัดแสดงปลาแซลมอนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชิโตเสะ  ผู้ชมจะได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับปลาแซลมอน และปลาชนิดอื่นๆในแม่น้ำชิโตเสะ และวงจรชีวิตของปลาแซลมอนในระยะต่างๆตั้งแต่ตัวอ่อนจนโตเต็มตัว นอกจากนี้ยังมีห้องสังเกตการณ์ใต้น้ำที่เป็นกระจกหนา สามารถมองเห็นใต้ผิวน้ำในแม่น้ำได้ ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนธันวาคมจะได้เห็นปลาแซลมอนที่กำลังว่ายทวนน้ำขึ้นมาเพื่อวางไข่ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว

กลางวัน            : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถ้ำน้ำแข็งเมืองคามิกาวะ หรือไอซ์ พาวิเลียน :

แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองคามิกาวะ ลักษณะเป็นถ้ำน้ำแข็งที่ตลอดทางเดินที่ยาวเหยียดถูกประดับประดาด้วยไฟหลากสีสัน ซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ในอุณหภูมิ -20 องศาเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ภายในถ้ำยังเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่เกิดจากการละลายของน้ำและหยดลงมาก่อนที่จะแข็งตัวเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงาม สุดแท้แต่จินตนาการของแต่ละคนที่มาเยือนยังถ้ำแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  BEARMONTE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                    : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารค่ำ ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น)

 

วันที่
3

วันที่สาม : นั่งกระเช้าขึ้นเขาอาซาฮิดาเกะ – สนุกกับกิจกรรมบนลานสกี – เมืองฟุราโน่ – โรงงานชีส – แวะซื้อของฝาก

เช้า       : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นั่งกระเช้าลอยฟ้าอะซาฮิดาเกะ (Asahidake Ropeway) :

คือเส้นทางจากอะซาฮิดาเกะออนเซ็นขึ้นไปยังด้านบนของภูเขาอะซาฮิดาเกะ (Mount Asahidake) สถานีด้านบนสูง 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่ามกลางภูมิทัศน์ทุ่งดอกอัลไพน์นานาชนิดในช่วงฤดูร้อน หรือสามารถใช้เส้นทางการปีนเขาในช่วงปลายเดือนมิถุนายน – กันยายนได้ สำหรับนักปีนเขาระดับเบื้องต้น ควรใช้เส้นทางวงกลมรอบสถานีด้านบนของกระเช้า ใช้เวลา 30-60 นาที ระหว่างทางเป็นบ่อน้ำ และปล่องระบายก๊าซกำมะถัน ส่วนนักปีนเขาที่ชำนาญ สามารถใช้เส้นทางที่ยากขึ้น ใช้เวลา 1-2 วัน ปีนถึงยอดเขาอะซาฮิดาเกะ และไปยังยอดเขาคุโรดาเกะ (Kurodake) ที่สามารถลงไปถึงโซอุนเคียวออนเซ็น (Sounkyo Onsen)ได้

ถาดเลื่อนหิมะ :

ณ บริเวณลานสกีแห่งเขาอะซาฮิดาเกะที่สูงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ยังคงมีหิมะให้ท่านได้สัมผัสความนุ่มละมุนของปุยหิมะ (ไม่รวมค่าเช่าชุดเล่นสกี และอุปกรณ์เล่นสกีอื่นๆ)

กลางวัน       : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

โรงงานชีสฟูราโน่ (Furano Cheese Factory) :

เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมขั้นตอนการผลิตชีสท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท(camaembert) ผ่านทางกระจก และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสีดำ ที่ทำจากหมึกของปลาหมึก พิเศษ!! ให้ท่านได้ลองทำไอศกรีมสูตรลับเฉพาะของเมืองฟุราโน่

Ningle Terrace :

เป็นจุดรวมของฝากของเมืองฟุระโนะ (Furano) ในฮอกไกโด ประกอบด้วยทางเดินไม้น่ารัก ๆ และร้านค้าสินค้าที่ระลึกและร้านขนมสไตล์ฮอกไกโดเรียงรายกันไปหากใครมาพักโรงแรมนี้ หรือมาขึ้นกระเช้าขึ้นเขา Furano Ropeway เพื่อชมวิวเมือง ก็สามารถเดินแวะมาช้อปที่นี่ได้ Ningle Terrace ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของโรงแรม New Furano Prince Hotel  จัดไว้เป็นพื้นที่สำหรับขายสินค้าพื้นเมืองจำพวกงานฝีมือต่าง ๆ โดยทำเป็นกระท่อมเป็นหลัง ๆ อยู่บนเนินท่ามกลางป่าไม้ที่ร่มรื่น มีทางเดินไม้กระดานไปถึงกันได้ ภายในร้านจะมีคนมาทำงานฝีมือให้ดูแต่ละชิ้นพร้อมกับขายไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารน่ารัก ๆ ด้วย เช่น “Chu Chu no Ie” ที่มีเมนูเด็ดคือ Yaki Milk หรือนมย่างด้วยความร้อน ด้านบนเป็นรอยไหม้หอมกรุ่น ส่วนด้านล่างเป็นเครื่องดื่มนม เป็นเมนูที่ผ่านมาแล้วไม่ลองไม่ได้!

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  JOZANKEI HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ              : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารค่ำ ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น)

 

วันที่
4

วันที่สี่ : คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานช็อกโกแล็ต – มิตซุย เอ้าเลท์

เช้า        : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองโอตารุ :

ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ทั้งยังเป็นเมืองท่าหลักของอ่าวอิชิคะริ เนื่องจากเมืองแห่งนี้จะหันหน้าออกสู่อ่าวอิชิคะริ ส่วนด้านหลังของเมืองนั้นถูกโอบล้อมด้วยภูเขาถึง 3 ด้านด้วยกัน จากนั้นจึงเป็นทางลาดเอียงลงสู่ทะเล จึงทำให้บ้านเรือนที่นี่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตามไหล่เขา และทำให้ที่นี่กลายแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ :

เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร ที่ภายในเต็มไปด้วยรูปแบบ ขนาด และประเภทต่างๆ ของกล่องดนตรี โดยตัวอาคารหลังนี้ก่อสร้างด้วยกำแพงอิฐสีแดงและมีหน้าต่างโค้งซึ่งเป็นไสตล์เรเนซองส์ส่วนด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์มีนาฬิกาไอน้ำที่ผลิตโดยผู้ผลิตนาฬิกาแคนาดาที่จะส่งเสียงกังวานทุกๆ 15 นาที และ และทุกๆ ชั่วโมงจะดังเป็นพิเศษ

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ :

ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

กลางวัน  : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

โรงงานช็อกโกแล็ต :

ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ได้นั้น คือ“ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (ShiroiKoibito) ซึ่งภายในระกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอันมีชื่อเสียง โดยอาคารซึ่งเป็นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม โดยจำลองโรงงานและขั้นตอนการผลิตมาไว้ที่นี่ นอกจากนั้นยังสามารถชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ที่ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ที่นี่ ได้เองด้วยหรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบ ที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป

มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) :

ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่  น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินค้าทั่วไป

ค่ำ         : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นกับปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด (ปูซูไว, ปูขน, ปูทาราบะ) พร้อมอาหารทะเลสดใหม่             

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่
5

วันที่ห้า : อิสระช้อปปิ้ง – เที่ยวเมืองซัปโปโร

 • เช้า        : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม หรือถ้าหากท่านต้องการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ ก็ต้องเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูงถึง 160 เมตร (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้งห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและโรงแรมไว้ด้วยกัน JR TOWER อยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวหรือการเลือกซื้อสินค้า ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโระ ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน
 1. ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า
 2. พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
 3. ย่านทานุกิโคจิ
 4. สวนสาธารณะโอโดริ
 5. ย่านซูซูกิโนะ
 6. หอนาฬิกาซัปโปโร
 • ค่ำ            : อิสระอาหารค่ำ  ตามอัธยาศัยกลางวัน  : อิสระอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย  
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

 

วันที่
6

วันที่หก : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

 • เช้า          : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • 10.30 น.  : เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 671
 • 15.30 น.  : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไขการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 เมษายน 2559และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทำการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน

**  สำหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย **

 • กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
 • ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
 • พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสี  2” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม,พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน

กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้

 •  หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น
 1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
 2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
 3. กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
 4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน ( สำหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
 • กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 • ทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน

 • กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากทำการออกตั๋วกับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ 

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 • การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
 • ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
 • จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
 • บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต    งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

**************************************